Tiến độ các dự án QMS

    

 

1. DỰ ÁN:
TÒA NHÀ HỖN HỢP: TRỤ SỞ LÀM VIỆC, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ VĂN PHÒNG LƯU TRÚ CHO THUÊ.
Tại: LÔ D14 - ĐƯỜNG TÔN THẤT THUYẾT - PHƯỜNG MỸ ĐÌNH 2 - QUẬN NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

Tiến độ thực hiện dự án:

 • Đã thi công xong phần thô tháng 11/2017.
 • Hiện tại đang hoàn thiện.
 • Công trình bàn giao sử dụng quý II năm 2018.
 

2. DỰ ÁN:
TÒA NHÀ HỖN HỢP: DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở.
Tại: ĐƯỜNG TỐ HỮU – PHƯỜNG ĐẠI MỖ - QUẬN NAM TỪ LIÊM – TP. HÀ NỘI

Tiến độ thực hiện dự án:

 • Quý I năm 2018: Khởi công xây dựng.
 • Quý II năm 2018: Hoàn thành phần ngầm tới cos 0.00.
 • Quý II năm 2019: Hoàn thành cất nóc công trình.
 • Quý I năm 2020: Bàn giao đưa vào sử dụng.
 • Quý I năm 2020: Bàn giao đưa vào sử dụng.

 

3.    DỰ ÁN:
CÔNG VIÊN TRI THỨC QMS.
Tại: PHƯỜNG PHƯƠNG CANH - QUẬN NAM TỪ LIÊM – TP. HÀ NỘI

Tiến độ thực hiện dự án:

  • Quý I, II năm 2018: Hoàn thành thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng dự án.
  • Quý IV năm 2019: Hoàn thành đưa vào sử dụng.