Quy trình bảo dưỡng bê tông các cấu kiện

Quá trình bảo dưỡng bê tông chia làm 2 giai đoạn: bảo dưỡng ban đầu và bảo dưỡng tiếp theo. Hai giai đoạn này liên tục kế tiếp nhau không gián đoạn, kể từ khi hoàn thiện xong bề mặt bê tông cho tới khi bê tông đạt được cường độ bảo dưỡng tới hạn.


1.    Kết cấu có kích thước nhỏ
    (dầm, sàn, cột, vách, đường dốc, cầu thang bộ, đài móng).
a.    Giai đoạn bảo dưỡng ban đầu:
Bê tông sau khi tạo hình xong cần phủ ngay bề mặt hở bằng các vật liệu đã được làm ẩm (bao tải đay,… ). Trong giai đoạn này không được tác động lực cơ học và không tưới nước trực tiếp lên bề mặt bê tông để tránh bị hư hại bề mặt bê tông, có thể tưới nhẹ nước lên mặt vật liệu phủ ẩm.
Việc giữ ẩm bê tông đến khi có thể tưới nước trực tiếp lên mặt bê tông mà không gây hư hại. Thời gian để bê tông đạt được cường độ này vào mùa mưa ẩm là khoảng (2,5-5)h, mùa hanh khô là khoảng (5-8)h.
b.    Giai đoạn bảo dưỡng tiếp theo:

Tưới nước giữ ẩm mọi bề mặt hở của bê tông, đảm bảo bề mặt bê tông luôn được ẩm ướt:
Trong giai đoạn bảo dưỡng này, sau 2h-3h phải tưới nước bảo dưỡng bê tông 1 lần.

 Vùng khí hậu bảo dưỡng ẩm bê tông  Vị trí địa lý     Thời gian trong năm, tính theo tháng Mức giá trị quy định không nhỏ hơn   
       %R28  Ngày         đêm
 Vùng A  Hà Nội  4 - 9
10 - 3

 50 - 55
40 - 50

3
4

 


o    Đối với ban ngày:
Thời gian bảo dưỡng: 07h00’; 10h00’; 13h00’ và 16h00’.
o    Đối với ban đêm:
Thời gian bảo dưỡng: 19h30’ và 5h00’ sáng hôm sau.
Nước sử dụng phải không lẫn tạp chất gây hại bê tông.


2.    Quy trình bảo dưỡng bê tông Đài móng, cấu kiện móng khối lớn
     (kết cấu có cạnh nhỏ nhất (a) và chiều cao (h) lớn hơn 2m)
c.    Giai đoạn bảo dưỡng ban đầu:
Giai đoạn này tạo điều kiện và kiểm soát lượng nước không cần thiết bay hơi khỏi bê tông sau khi hoàn thiện bề mặt, thời gian tùy thuộc điều kiện thời tiết thi công:
+ (1-2)h đối với thời tiết nắng nóng;
+ (2-4)h đối với thời tiết nóng ẩm và khô hanh.
d.    Giai đoạn bảo dưỡng cơ bản tiếp theo:
Giai đoạn này thực hiện phủ bề mặt của cấu kiện bằng vật liệu cách ẩm (nilon, bạt, bao tải đay….). Thời gian bảo dưỡng tối thiểu đến khi bê tông đạt cường độ bảo dưỡng tới hạn ≥ 40% R28tc:
+1 ngày đối với thời tiết nắng nóng;
+(2-3) ngày đối với các điều kiện thời tiết khác.


Ghi chú:
1-    Quy trình được áp dụng cho công trình sử dụng bê tông thông thường, không có phụ gia đông cứng nhanh và các loại phụ gia đặc biệt khác ảnh hưởng đến quá trình đông cứng của bê tông;
2-    Khi có sự gia tải lên bề mặt của bê tông, nhà thầu phải được sự đồng ý của đơn vị tư vấn thiết kế bằng văn bản và phải có hướng dẫn cụ thể về hình thức gia tải cũng như các biện pháp thi công tránh sự hư hỏng của kết cấu đang bảo dưỡng;
3-    Tất cả các điều kiện khác với quy trình nêu trên phải được công ty QMS điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp bằng văn bản, trước khi chuẩn bị công tác đổ bê tông;
4-    Quy trình bảo dưỡng nêu trên không bao gồm điều kiện tháo dỡ ván khuôn đổ bê tông. Việc tháo dỡ ván khuôn và giáo chống phụ thuộc vào khả năng chịu lực của công trình, sẽ được đơn vị tư vấn thiết kế chỉ định cụ thể bằng văn bản.
5-    Quy trình này ban hành và thực hiện từ ngày ký đến khi điều chỉnh.
6-    Ban QLDA-QMS, nhà thầu thi công, TVGS, … có trách nhiệm thực hiện quy trình này theo trách nhiệm của mình.