Thành tíchAchievements

NĂM 2018

 

NĂM 2017                                                                                                                                                                                                                                                                 

      

        

 

NĂM 2016

     

 

NĂM 2015

 

 

NĂM 2014

     

 

NĂM 2013

     

 

NĂM 2012

    

   

 

NĂM 2011

    

 

NĂM 2010

 

 

NĂM 2008