Officetel cho thuê, bàn giao tháng 06 năm 2018

Công trình bàn giao sử dụng Tháng 06 năm 2018.