SẢN PHẨM TRI THỨC CÔNG NGHỆ

Tri thức khoa học công nghệ là kết quả của quá trình nhận thức, là phán ánh trung thực của thực tiễn với sự tác động của khoa học công nghệ vào tư duy con người, là những thông tin khoa học đã được thu thập, xử lý và nhận thức để sử dụng có ích vào cuộc sống con người.

Thế giới đang biến chuyển tới nền kinh tế mới mà thông tin và tri thức được xem là nguồn nhân lực chủ yếu thì tri thức khoa học công nghệ xuất hiện góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế hiện nay với những thành tựu to lớn. Với sự xuất hiện của tri thức khoa học công nghệ thì phương thức sản xuất ngày một hiện đại hơn. Đó là sự xuất hiện của máy kéo sợi rồi đến máy hơi nước. Đặc biệt sự xuất hiện của máy hơi nước đã làm cho sự phát triển kinh tế chuyển sang bước ngoặt mới. Rồi đến sự xuất hiện của những nguyên, nhiên liệu mới như polime, nguồn năng lượng mới như “năng lượng mặt trời”, “năng lượng gió”, cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp…Tất cả những điều trên có đươc đều là do sự xuất hiện của tri thức khoa học công nghệ, cho thấy tri thức khoa học công nghệ quan trọng với sự phát triển kinh tế ngày nay như thế nào.

Tri thức khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng tới sự phát triển kinh tế, góp phần tự động hóa nền kinh tế giúp kinh tế phát triển ngày càng mạnh, đạt hiệu quả cao.

Với sự xuất hiện của tri thức khoa học công nghệ đã làm cho sự phát triển của kinh tế thế giới trở lên nhanh tróng một cách vượt bậc. Riêng đối với Việt Nam, tri thức khoa học công nghệ xuất hiện giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển theo con đường mới nhanh hơn đó là con đường dựa nhiều vào khoa học công nghệ chứ không như trước đây chủ yếu dựa vào nghành nông nghiệp, một nghành không đòi hỏi đến những công nghệ hiện đại như ngày nay, từ đó giúp cho nền kinh tế Việt Nam nhanh tróng hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Qua trên, ta thấy tri thức và tri thức khoa học công nghệ là yếu tố quyết định cho sự phát triển của các quốc gia. Các nước có thành tựu kinh tế phát triển cao cũng là những nước thu hút được nhiều nhất lực lượng tri thức trên thế giới. Sự giàu có về tri thức đang góp phần tạo dựng thương hiệu quốc gia, đồng thời là cơ sở và cơ hội cho sự phát triển đất nước bền vững.


Mua Sản phẩm / Buy Product