Officetel cho thuê, bàn giao quý II năm 2018

Công trình bàn giao sử dụng quý II năm 2018.