New Zealand chi mạnh cho giáo dục quốc tế

New zealand đã cam kết 40 triệu đô NZ cho nghành giáo dục quốc tế của mình để trở thành ngành ‘‘thị trường trọng điểm’’ giống như một số nước Trung Quốc, Ấn Độ, Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Kỹ năng và việc làm Steven Joyce công bố.

 

Chiến dịch triệu đô sẽ tập trung vào tăng cường tuyển dụng quốc tế, học bổng cho sinh viên nước ngoài và hỗ trợ các nhà cung cấp giáo dục của New Zealand ở nước ngoài.

“40 triệu đô NZ đầu tư thông qua cơ quan giáo dục New Zealand sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện của nền giáo dục New Zealand tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á, Nam Mỹ, và sẽ thu hút sinh viên quốc tế du học tại New Zealand”, Joyce nói.

Năm ngoái, gần 100.000 sinh viên nước ngoài đã được nhận vào tám trường đại học của New Zealand đóng góp 2 tỷ NZ cho nền kinh tế và hỗ trợ 32.000 việc làm. Khoảng 3000 sinh viên đã được nhận vào học viện quốc tế.

 

Sự tài trợ từ chính phủ sẽ được đầu tư trong vòng bốn năm tới khi giá trị của giáo dục quốc tế đất nước này hoạt động gấp đôi hiện nay đạt 5 tỷ NZ $ vào năm 2025.

“Việc tăng viện trợ sẽ quảng bá cho ngành công nghiệp giáo dục của New Zealand trở thành điểm đến giáo dục có tổ chức ngang tầm thế giới, hoạt động giảng dạy nổi bật, cán bộ nghiên cứu, và trình độ chuyên môn có giá trị trên toàn thế giới”. Joyce nói. Theo một phát ngôn viên của Joyce, New Zealand sẽ tập trung quảng bá ở châu Á nơi dân trí còn thấp.

Đầu tư sẽ đi về hướng mở rộng tuyển sinh trong thị trường hiện có và phát triển, tăng cường hỗ trợ cho các nhà cung cấp giáo dục quốc tế và các doanh nghiệp, nâng cao dịch vụ giáo dục ở nước ngoài và đẩy mạnh tuyển sinh chương trình học bổng.

Joyce nói thêm rằng người với người liên kết trong giáo dục quốc tế cuối cùng có lợi cho đất nước nhiều hơn thu nhập. “Cựu sinh viên quốc tế thường được sử dụng ở nước ngoài cho các công ty của New Zealand, và sinh viên quốc tế chính là các đại sứ của New Zealand tại nước của họ”. “Ngành giáo dục chất lượng cao của chúng tôi, cùng với trải nghiệm sống mà New Zealand cung cấp cho sinh viên quốc tế, là sự kết hợp phù hợp với nhiều quốc gia khác”, ông nói.

Kể từ khi tạo ra thương hiệu giáo dục New Zealand năm 2011, chính phủ đã thực hiện một số biện pháp để thu hút sinh viên nước ngoài bao gồm đơn giản hóa thủ tục visa, ra đời một số trang web nghiên cứu du học và một loạt phim truyền hình thực tế được thực hiện để truyền bá thông tin ở Trung Quốc.

 

Lumia (Theo International Education News)