Trung tâm học tập Cộng đồng QMS Việt NamQMS Vietnam Community Education Center

1. Mô hình Tổ chức, hoạt động

Khu công viên tri thức QMS được xây dựng trở thành một Trung tâm có chức năng phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyển giao tri thức trực thuộc Công ty cổ phần dịch vụ trường học Quang Minh.

“Công viên tri thức” là nơi có các hoạt động Giáo dục đào tạo theo hướng mở, các hoạt động giáo dục ngoại khóa kh8ông gò bó, ép buộc. Là các chương trình học tự nguyện nhằm hỗ trợ cho giáo dục, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí và góp phần xây dựng xã hội hóa giáo dục thường xuyên, học suốt đời. Đó là mô hình học của thế kỷ 21 với 4 trụ cột.

“Learn to know                -     Học để biết

Learn to work                  -     Học để làm

Learn to live together     -     Học để cùng chung sống

Learn to be                       -     Học để tồn tại”

Các hoạt động ở công viên có gắn với các hoạt động giáo dục ngoại khóa, với phương pháp tiếp cận mới có sự gắn kết giữa giáo viên, tình nguyện viên và học viên có thể tâm sự, chia sẻ cảm xúc với nhau. Các câu chuyện đủ mọi đề tài trong cuộc sống và các câu chuyện tâm sự đó nay được biến thành chủ đề của một khoá học. Giúp học viên hiểu sâu hơn, kỹ hơn, cụ thể hơn, có một giải pháp tốt nhất cho một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Thay đổi cách thức của việc học tập với phương châm “học mà chơi, chơi mà học”, học nhẹ nhàng mà “nhớ kỹ, nhớ lâu” nhằm giúp học viên thoát khỏi quan niệm gò bó, căng thẳng, nhồi ép khi nghĩ tới các hoạt động học tập. Các hoạt động tri thức ở Công viên là phương thức Giáo dục đào tạo không chính qui đó được nêu trong Luật Giáo dục sửa đổi ngày 25/11/2009 điều 46 là một trong những cơ sở của loại hình giáo dục thường xuyên.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Tư vấn, hỗ trợ cán bộ khoa học hoàn tất các thủ tục đăng ký, chứng nhận phát minh, sáng chế; Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ của Công ty cổ phần dịch vụ trường học Quang Minh; Chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ; Đưa các sản phẩm dịch vụ tư vấn của Công ty thành các sản phẩm thương mại trên thị trường.

- Tiếp nhận và chuyển giao tri thức từ nước ngoài để tạo ra các hệ thống tri thức, vườn ươm khoa học và công nghệ, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động quản lý của Công ty.

+ Chuyển giao tri thức của Công ty ra ngoài xã hội thông qua người học bằng cách hoàn thiện thêm năng lực, phẩm chất, kỹ năng.

+ Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để xây dựng hệ thống mô phỏng cho sinh viên, học viên thực tập; đưa chuẩn tuyển dụng vào trong đào tạo để đào tạo theo địa chỉ, đảm bảo sinh viên, học viên đạt chuẩn có việc làm ngay.

+ Xây dựng các bài tập tình huống, những ví dụ điển hình... trên cơ sở thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước thành các bài giảng cho sinh viên, học viên.

+ Xây dựng các quỹ hỗ trợ phát triển từ nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp để phát triển cơ sở vật chất học tập cho sinh viên, học viên.

+ Tổ chức hội thảo khoa học với các chủ đề được quan tâm, liên quan đến đào tạo, nghiên cứu và phát triển nhân lực doanh nghiệp; các chủ đề được Công ty phê duyệt và khuyến khích.

-  Liên kết, hợp tác quốc tế để triển khai các hoạt động chuyển giao tri thức.

+ Liên kết, hợp tác quốc tế với các tổ chức và trường đại học có uy tín cao trên thế giới, đặc biệt các tổ chức và trường đại học có mô hình trung tâm chuyển giao tri thức để triển khai thực hiện các hoạt động chuyển giao tri thức thông qua hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, dịch vụ.

+ Tư vấn và phát triển các dịch vụ nhằm thu hút sinh viên, cán bộ đến học tập và nghiên cứu khoa học tại Công ty; thúc đẩy việc cử sinh viên, cán bộ của Công ty đi học tập, nghiên cứu khoa học ở nước ngoài.

+ Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức, sinh viên khi được Ban lãnh đạo Công ty giao.

3. Thị trường tiêu thụ sản phẩm

- Tạo sự ổn định cho hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- Tạo môi trường kinh doanh tập trung, ổn định, dễ điều tiết và quản lý.

- Xây dựng mô hình đào tạo để tận dụng các trang thiết bị và cơ sở vật chất và năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành nhằm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.

- Xây dựng cơ sở vật chất có quy mô phù hợp, tạo môi trư¬ờng học tập ổn định có chất lư¬ợng, đáp ứng nhu cầu học tập của học viên, sinh viên trong cả nước.

- Mở rộng mô hình đào tạo ngoài công lập học tập và phát triển phương pháp giáo dục, đào tạo từ các nước tiên tiến trên thế giới, góp phần vào việc phát triển nền giáo dục và đào tạo của Việt Nam và dần tiến đến tiếp cận với quốc tế.

4. Tổ chức bộ máy, biên chế

Hiện nay Công ty có hơn 100 cán bộ nhân viên, hầu hết có trình độ đại học, 30% có trình độ thạc sỹ trở lên trong đó có nhiều cán bộ là giảng viên có trình độ cao. tương lai khi cơ cấu nhân sự của công ty khoảng 150 – 250 người.

4.1. Cơ cấu tổ chức

- Giám đốc Trung tâm:             01 người

- Phó Giám đốc Trung tâm:     02 người

- Kế toán, tài vụ:                        05 người

- Hành chính - tổng hợp :        07 người

- Phòng đào tạo:                       07 người

- Phòng công tác học viên :    03 người

- Bộ phận giảng dạy:                68 người

- Bộ phận phục vụ:                   06 người

- Bộ phận quản lý :                   04 người

Ngoài ra còn một số lao động phổ thông hoặc thời vụ sẽ được tính toán phù hợp với nhu cầu, đáp ứng yêu cầu hoạt động; một số chuyên gia, chuyên viên được mời giảng dạy theo chuyên đề theo nhu cầu của từng khóa học.

4.2. Nhiệm vụ của Ban giám đốc và các phòng ban

a. Ban giám đốc:

Điều hành hoạt động chung của Trung tâm trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị...

b. Bộ phận kế hoạch, kế toán, tài chính, tổ chức hành chính… :

Quản lý theo dõi các nguồn tài chính, tài sản của Trung tâm, theo dõi kết quả thực hiện phương án đào tạo kinh doanh tạo điều kiện để đạt hiệu quả ngày càng cao.
Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Trung tâm, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định và yêu cầu cấp trên về kết quả hoạt động mọi mặt của Trung tâm.

Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan làm thủ tục tiếp nhận người lao động vào Công ty.

Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tuyển dụng đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách khen thưởng, kỷ luật và đảm bảo các điều kiện vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đào tạo.

c. Bộ phận đào tạo:

- Phối hợp chặt chẽ với bộ phận quản lý giám sát nghiêm ngặt về số lượng học viên, chất lượng đào tạo, theo dõi giám sát về giáo trình, quy trình đào tạo, đảm bảo chất lượng và thương hiệu của trung tâm. là bộ phận chịu trách nhiệm về chất lượng chuyên môn trong đào tạo.

d. Bộ phận giảng dạy:

- Các trưởng nhóm và tổ trưởng:

+ Tổ chức thực hiện các kế hoạch trong ngày, trong tuần do Ban quản đốc, phòng đào tạo đã giao, lên chương trình, nội dung đào tạo và kế hoạch triển khai.

- Giảng viên, trợ giảng và các hướng dẫn sinh:

+ Là đội ngũ trực tiếp tạo ra sản phẩm dịch vụ, vì thế số lượng và thành phần lao động tại Trung tâm phải phù hợp với nhu cầu và khối lượng công việc và phải ổn định trong suốt quá trình lao động. ngoài ra còn có một số cộng tác viên, thực tập sinh tham gia theo kế hoạch đào tạo.