Tổ chức triển lãm giáo dục

Các triển lãm giáo dục mang đến cơ hội trò chuyện trực tiếp với đại diện của các trường đại học hàng đầu của các nước phát triển trên thế giới, các chương trình ngôn ngữ và các chương trình học cũng như thực hành.

Bạn có thể tham quan từng bàn thông tin của mỗi trường, trò chuyện với những người trực tiếp giảng dạy, làm việc tại trường, và mang về tờ rơi cùng mẫu đơn đăng kí.