Hình ảnh thi công dự án D14

 

 
Công tác bảo dưỡng bê tông sàn   Công tác kiểm tra cao độ sàn mái
 
Công tác nghiệm thu đã được hoàn tất chuẩn bị đổ bê tông lúc 3h sáng 11-17   Công tác thi công lắp dựng ván khuôn cốt thép
 
Kiểm tra hướng dẫn lắp dựng cốt thép sàn mái   Sàn mái sẵn sàng đổ bê tông lúc 3h sáng 25-11-17
Công tác đổ bê tông sàn mái
4h sáng 25-11-17
Công tác kiểm tra chất lượng bê tông
trước khi đổ sàn tầng mái 12-17
Công tác kiểm tra chất lượng bê tông
trước khi đổ sàn tầng mái 12-17